Onze vrijloopkaas "De Weldaad"

We willen onze koeien zoveel mogelijk hun natuurlijke leefomgeving bieden. Dat doen we door ze zomers veel te weiden ‘s winters in de vrijloopstal onderdak te geven. Deze stal kenmerkt zich door een zachte bodem van natuurlijk materiaal en veel ruimte voor de koeien. Het gedrag binnen heeft hierdoor veel overeenkomsten met weidegang. Languit liggen relaxen of juist een potje ravotten met alles wat daartussen inzit zien we dagelijks terug.

Ons melkveebedrijf is gevestigd in een gebied met een rijke cultuurhistorie. Als onderdeel van de Maatschappij van Weldadigheid zijn de gronden waarop onze koeien weiden in het begin van de 19e eeuw ontgonnen en in cultuur gebracht door paupers. Om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden maakte de stichter van dit gebied, Johannes van den Bosch, gebruik van huisafval uit de grote steden dat gecomposteerd werd. De vele scherven die gevonden kunnen worden getuigen daar van. Oude kennis over bodemvruchtbaarheid passen we opnieuw toe door het composteren van houtsnippers. Daarmee kunnen we veel organische stof toevoegen aan de grond en dat is gunstig voor het bodemleven, biodiversiteit en de weidevogels.

Onze koeien krijgen alleen regionaal geteeld voer. Zo is de herkomst goed te traceren en belasten we het milieu minimaal. Bovendien is het voer GMO vrij.

Van de melk die er geproduceerd wordt maken we onze heerlijke vrijloopkaas. De zorg die we besteden aan de voeding, het welzijn en de ambachtelijke bereiding op basis van rauwe melk komt tot uiting in de natuurlijke smaak van de kaas. Een weldadig onderkomen voor onze dames uit zich uiteindelijk in een weldaad voor de tong.

De kaas is bij ons op de boerderij te koop, op zaterdag bij Molen de Star in Balkbrug, en bij Groenteboer Beekelaar in Ommen.